Privacyverklaring ViewBee

1. Contactgegevens

ViewBee                                         KvK-nr 83578137
Mirjam Heslinga                          Tel. 06 38010474
Zomerkade 366                            mirjam@viewbee.nl
1273 SX Huizen

2. Doelen
ViewBee verwerkt met betrekking tot de volgende doelen persoonsgegevens:

1. Uitvoering van mijn dienst
Voor het uitvoeren van de dienst is het regelmatig nodig om online of telefonisch contact op te nemen met opdrachtgevers, leveranciers en interviewkandidaten. Hiervoor bewaart ViewBee o.a. telefoonnummers, e-mailadressen en NAW-gegegevens. ViewBee verwerkt deze gegevens op grondslag van uitvoering overeenkomst. ViewBee bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd.

2. Bellen of e-mailen zonder overeenkomst
Om contact op te kunnen nemen bij mogelijke interesse in de dienst bewaart ViewBee e-mailadressen, telefoonnummers (indien afgegeven of online zichtbaar) en (bedrijfs)namen op grondslag van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens bwaart ViewBee zo lang als nodig is voor dit doel.

3. Overeenkomsten
Voor het opstellen van overeenkomsten bewaart ViewBee NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers op grondslag van uitvoering overeenkomst. ViewBee bewaart deze gegegevens voor onbepaalde tijd.

4. Facturatie
Voor het opstellen van facturen bewaart ViewBee NAW-gegevens, factuuradressen, e-mailadressen, betalingsgegevens, KVK nummers, btw-id nummers en klantnummers op grondslag van wettelijke verplichting. ViewBee bewaart deze gegevens maximaal 7 jaar.

5. Videoproductie
Voor het produceren van video’s bewaart ViewBee video-opnamen, NAW-gegevens van interviewkandidaten, e-mailadresessen en telefoonnummers op grondslag van uitvoering van overeenkomst. NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers bewaart ViewBee voor onbepaalde tijd. De originele beelden van video-opnamen bewaart ViewBee maximaal 1 jaar en de eindproducten van videoproducties bewaart ViewBee voor onbepaalde tijd.

6. Online Marketing
6.1 Surfgedrag en retargeting: Voor het uitvoeren van online marketing activiteiten verzamelt ViewBee NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, social media accounts door middel van klikgedrag, surfgedrag en retargeting op grondslag van gerechtvaardigd belang en het betrokken belang is commercieel belang.. Deze gegevens verkrijgt ViewBee via Linkedin, Youtube, Google, Instagram en Facebook. ViewBee bewaart deze gegevens zo lang als nodig voor dit doel.
6.2 Niewsbrief, directe marketing: Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamelt ViewBee NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en social media accounts op grond van gerechtvaardigd belang met als betrokken belang commercieel belang. Jij geeft ViewBee toestemming om deze gegevens te verzamelen.

7. Website
Voor het analyseren van het gedrag op de website van ViewBee verzamelt ViewBee surfgedrag en locatie op grondslag van gerechtvaardigd belang en het betrokken belang is commercieel belang. ViewBee bewaart deze gegevens zo lang als nodig voor dit doel.

3. Ontvanger persoonsgegevens

ViewBee is ontvanger van de persoonsgegevens. Door middel van de cookieverklaring en bij het aanvragen van de nieuwsbrief geef jij toestemming aan ViewBee om deze gegevens te verzamelen. De gegevens worden vervolgens door middel van Google, Linkedin en Youtube naar ViewBee gestuurd.

4. Derden
ViewBee verkoopt geen persoonsgegevens door aan derden.

5. Buitenland
ViewBee geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU of internationale organisaties.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
ViewBee neemt geen geautomatiseerde beslissingingen zonder tussenkomst van een persoon.

 7. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Je mag je gegevens inzien, laten corrigeren en laten verwijderen. Je mag jouw toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Je mag bezwaar maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens en hebt hierbij het recht op gegevensoverdraagbaarheid waarbij een bestand met jouw gegevens naar jou wordt gestuurd.  Verzoeken voor inzage, correctie, intrekking van toestemming, verwijdering, bezwaren en gegevensoverdracht kun je mailen naar: mirjam@viewbee.nl.

8.Klachten
Klachten mag je indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via het Informatie- en Meldpunt Pricacy.

 9. Beveiliging
ViewBee doet er alles aan in haar macht om msibruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan.